Ceny místních povolenek platné pro rok 2021

Ceny povolenek VčÚS platné pro rok 2021

Ceny celosvazových a celorep. povolenek platné pro rok 2021

Ceny pravidelných členských příspěvků platné pro rok 2021

Ceny povolenek dle jednotlivých US v rámci ČRS pro rok 2021

Ceny poplatků při ztrátě nebo odcizení rybářských dokladů