Stanovy ČRS schválené XVI. sněmem ČRS

Jednací řád ČRS

Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb

Prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb