Aktuality


15. 06. 2020

Průtrž mračen ze dne 14. června 2020 v hospodářství ČRS, z. s., MO Přelouč


Zpráva výboru ČRS, z. s., MO Přelouč

Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Vážení členové rybářského spolku v Přelouči, 

jak jistě víte, nejen ze sdělovacích prostředků, přes naše chovné vody a rybářské revíry, na kterých hospodaříme, se přehnala mimořádná průtrž mračen. Z našeho pohledu byla nejvíce zatížená bleskovou povodní oblast Heřmanoměstecka a Lipoltic.

Byla to velmi nepříjemná a nahodilá situace, na kterou pracovníci rybářského svazu v Přelouči museli ihned reagovat. Do 30 minut po ohlášení náhlého prudkého zvednutí vodního stavu v pstruhovém rybářském revíru Podolka pracovníky města Heřmanův Městec, byli již naši hospodáři na místě živelné pohromy.

Celou situaci kontrolovali a zahájili činnosti vedoucí k maximální minimalizaci škod nejen v podhrází Zámeckého rybníka.

Z fotografií je patrné (viz. níže pod textem), že bylo ve sdělovacích prostředcích mylně uváděno, že došlo k přelití ba dokonce k protrhnutí hráze Zámeckého rybníka. K ničemu takovému nedošlo. Až 50 cm byla rezerva k případnému přelití našeho rybníka. Problém byl však v rozvodněném toku Podolka, což je vlastně obtokový přítok do rybníka, který však svoji silou zcela zlikvidoval napouštěcí zařízení rybníka, a tudíž voda do rybníka plnou měrou nepřitékala. Voda tedy šla z vyvýšených prostor zámeckého parku směrem dolů, kde se vytvořil jakýsi trychtýř a nabíral na síle směrem k samotnému zámku.

Dle technika MO Přelouč pana Tesaře: „Snažíme se stále uvést na pravou míru nepravdivé informace o přetečení rybníka Zámecký v Heřmanově Městci. Od informace paní ředitelky Domova pro seniory ze zámku o možném protržení hráze rybníka jsem byl na místě do půl hodiny a zjistil, že tato zpráva se nezakládá na pravdě. Následně po obeznámení situace a provedení místního šetření byly zahájeny úkony k překlenutí nebezpečné situace. Rybník zadržel velké množství vody, cca 40 cm na ploše 2,2 ha. Přes hráz rybníka nešla žádná voda. Máme vše zadokumentované.“

Poté pracovníci zkontrolovali chovné rybníky v blízkosti města Heřmanova Městce a v nedaleké obci Rašovy, kde byla také situace mimořádně nebezpečná. V kaskádě 4 rybníků ve správě MO Přelouč, byl právě ten nejníže položený vystaven maximálnímu zatížení bleskové povodně. Voda zde šla již přes hráz. Díky včasnému zabezpečení situace a provádění kontrol do pozdních večerních nedělních hodin nedošlo k větší majetkové újmě.

Z pohledu rybářského byly rybníky nastartované k tvorbě přirozené produkce, nasazené a připravené k polointenzivnímu chovu. Bohužel vlivem živelné pohromy, která přes naše rybníky i revíry přešla, došlo k vypláchnutí vytvořené přirozené potravy pro ryby a došlo i ke kusovým ztrátám na obsádkách. Rovněž počítáme i se škodami na přítokových a výpustných zařízeních rybníků vystavených náhlou povodňovou vlnou.

Na druhou stranu stojí za pochvalu, že naši hospodáři se takové situace nezalekli a ihned začali jednat tak, aby po kulminaci povodně se stav na rybníkách a revírech ve správě ČRS, z. s, MO Přelouč brzy vrátil zpět do normálu.

Na obrázkách (níže) je patrný pouze zvýšený stav vodní hladiny v rybníce

  

 

pohled na pstruhový revír Podolka - zdroj povodňové vlny

V posledním obrázku je patrné mírné přelití přes hrát rybníka Mlynářský (Chobot) v k.ú Rašovy (nejníže položený rybník v kaskádě rybníků ve správě svazu v Přelouči)Vytisknout tuto stránku