Aktuality


06. 10. 2020

Proběhlo vysazování ryb do územních revírů


Zpráva předsedy ČRS, z. s., MO Přelouč
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Vážené rybářky a rybáři, 

než proběhne již tolik očekávaný výlov našeho produkčního rybníka (28. října) a s tím související plánované vysazení především kaprem do našich sportovních rybářských revírů, přesněji řečeno mimopstruhových RMV i územních, zarybnili jsme vhodné části revírů tvořící Labe 27 č. 451 030 reofilními druhy ryb - zákonem chráněný jelec jesen, parma obecná a ostroretka. Tyto druhy nepochybně patří do našich říčních revírů s ohledem na zvyšující se kvalitu vody.

Stejně tak vhodná lokalita pro vysazení pstruha duhového je Opatovický kanál, který je rybářema dosti navštěvovaný. A proto ve včerejším deštivém odpoledni bylo jako každým rokem vysazeno díky VČÚS HK do Opatovického kanálu 200 kg Pd. Průměrná váha cca 30 dkg. 

Doufáme, že to rybáře potěší a budou v počtech přisvojených ryb poctiví. Pozor!! Naše RS je vždy na blízku :-)

Josef Kratochvíl - předseda MO PřeloučVytisknout tuto stránku