Aktuality


30. 03. 2015

Krátkodobý zákaz rybolovu / Komora, Herout, Černá II/


Zpráva Rybářského hospodáře
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Z důvodu úplného slovení zakomorované obsádky tržních kaprů na rybníce Zajícův dochází v součastné době k dočasnému odpouštění slepého ramene Komora. Termín výlovu rybníka Zajícův je 7. dubna 2015. Slovená obsádka bude vysazena do revírů, na kterých se uskuteční rybářské závody pro děti a dospělé. Tyto revíry / Komora, Herout, Černá II / budou do doby rybářských závodu rybářským hospodářem hájeny / krátkodobý zákaz rybolovu / - vyznačeno tabulemi. Zarybnění proběhne i na revírech, na kterých závody nebudou.Vytisknout tuto stránku