Aktuality


25. 07. 2015

Současné práce na produkčních rybnících


Zpráva rybářského hospodáře
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

V současné době vykonávají zaměstnanci ČRS MO Přelouč vedle jiných provozních prací (kosení travní vegetace, prořezávky náletů, opravy vozového parku a příjezdových cest apod.) i přikrmování ryb.

 

V podmínkách rybničního chovu kapra je hospodářsky i ekonomicky výhodné využívat na tvorbu přírůstku co nejvíce přirozenou potravu rybníka (k tomu se docílí za podmínek povolení KrÚ aplikací organických hnojiv – chlévská mrva, kejda aj.) a doplňovat ji přikrmováním. Kapr je tedy v rybnících, na kterých hospodaří ČRS MO Přelouč, odchováván na bázi přirozené potravy. Obsádka ryb se přikrmuje rostlinnými krmivy – zpočátku obilnými šroty, později obilninami, které vysokým obsahem glycidů kryjí energetické požadavky nejen kaprů. Bílkoviny obsažené v přirozené potravě se přitom mohou lépe využít na přírůstek. Proto se snaží zaměstnanci ČRS MO Přelouč co nejlépe a nejefektivněji využít přirozenou potravu jako hlavní složku potravy ryb pro očekávaný a zdárný kusový přírůstek. Toho je čím dál více narušeno nejen špatným průběhem léta, ale bohužel na některých rybnících již nyní loví rybožraví predátoři, zvláště kormoráni velcí a volavky popelavé. Dříve kormoráni plenili obsádky přeloučských rybníků od podzimu do jara (přes léto většina ptáků odlétala hnízdit), dnes díky vhodných kvalitně zarybněných lokalit, početná část kormoránů zůstává zde.

 

Před každým krmení zaměstnanci kontrolují, zda na krmném místě nejsou zbytky krmiva, aby podle množství zbytků krmiva buď snížili, nebo krmení vůbec zastavili. Kontrolují chovné vody zvláště teď, v teplotně nadprůměrné suché době, s častými bouřkami (doprovázené kolísáním tlaku a kyslíku v rybniční vodě). Je obecně známé, že ryby při trávení potravy spotřebovávají kyslík, pokud hodnota kyslíku ve vodě je minimální, může dojít i k úhynu.

Více fotografii z letních prací naleznete zde.Vytisknout tuto stránku