Aktuality


06. 10. 2015

Čerpání dotací z Evropského rybářského fondu


Zpráva Rybářského hospodáře
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

 

 

„Evropská unie“

„Evropský rybářský fond“

„Investování do udržitelného rybolovu“

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč již tři roky úspěšně žádá o dotace z Evropského rybářského fondu

 Tuzemští rybáři a producenti ryb mohou čerpat dotace z Evropského námořního a rybářského fondu prostřednictvím Operačního programu rybářství (OP Rybářství), který České republice odsouhlasila Evropská komise. Hlavním cílem OP Rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů. Cílem je také rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury.

V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.

Nejčastějšími žadateli dotací z OP Rybářství v České republice jsou větší produkční rybářské subjekty, zabývající se především rybničním chovem ryb. Organizace rybářského svazu žádají ojediněle, z pardubického kraje to bývají průměrně tři organizace z počtu 97 místních organizací východočeského kraje.

Se stále se rozvíjejícím rybničním hospodářství Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Přelouč (ČRS MO Přelouč) stoupá potřeba vlastnit kvalitní techniku a nářadí. Proto nezůstáváme pozadu za rybářskými společnostmi a snažíme se pravidelně žádat o dotaci z EU prostřednictvím OP Rybářství.

V roce 2013 jsme na dotaci postavili sklad nářadí u rybníka Bašta v Lázních Bohdaneč. Celkem byla cena pořízení 557 174 Kč, MO ČRS Přelouč se na této částce podílela 222 870 Kč. Schválená dotace z OP Rybářství činila 334 304 Kč.

Na přelomu roku 2013 a 2014 jsme žádali v rámci OP Rybářství o dotaci z akvakultury s názvem projektu: Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb.

Poskytnutá dotace byla na pořízení – síťového nářadí k odlovu rybí obsádky - prubní plot, nevod, podložní síť, vrhací sítě – plůdková, násadová, kaprová, dále vyplavovací loď, která slouží ke krmení ryb, digitální přístroj na zjišťování kvality vody, sekačka na trávu, v celkové hodnotě 273 605 Kč. Z této částky se MO ČRS Přelouč podílela 109 442 Kč a z OP Rybářství byl proplacen na účet MO ČRS Přelouč zbytek, tedy 164 163 Kč.

Na konci roku 2014 jsme se opět pokusili zažádat o dotace z EU na dva projekty.

Nákup automobilu a pořízení zařízení k vlastní produkci ryb. Tyto projekty nám byly opět schváleny. Ze všech zakoupených zařízení je jistě pořízení automobilu do 3,5 t tím nejvýznamnějším. Z celkové pořizovací částky nového automobilu 844 259 Kč se podílela MO ČRS Přelouč částkou 423 359 Kč a zbývající část byla proplacena z EU částkou 420 900 Kč. Automobil do 3,5 t je plně vybaven do náročnějších terénů, což původní automobil nesplňoval. Vedle automobilu bylo pořízeno nářadí, jmenovitě křovinořezy, čerpadlo, lodní motor a vatka (menší zátahová síť sloužící k výlovu menších rybníků). Celková hodnota byla 84 022 Kč. Přeloučští rybáři se podíleli na této částce 33 609 Kč.

Celkové sumy projektů musela organizace nejdříve zaplatit, po veškeré administrativě (která je velmi náročná nejen časově) jsme obdrželi na účet od EU 60 % z celkové hodnoty za výstavbu skladu nebo nakoupeného nářadí.

 

Sumárně se podařilo rybářskému svazu v Přelouči získat zařízení a tedy majetek v celkové hodnotě 1 759 060 Kč.

MO ČRS Přelouč se podílela na této částce 789 280 Kč.

Dotační tituly si vyřizuje sama ČRS MO Přelouč, bez pomoci jiné specializované firmy na vyřizování žádostí o dotace. Tím samozřejmě organizace ušetří finance o další náklady na zajištění těchto projektů.

Příští kolo pro podání žádosti o dotaci z OP Rybářství se otvírá již konce letošního roku. Z nejpodstatnějších změn, které vyšlo v platnosti pro nové podání žádostí je snížení dotace z 60 % na 50 %. To rozhodně nezabrání ČRS MO Přelouč pro opětovné podání žádostí o dotaci a souhrnně čerpat dotace z EU.

Ing. Karel Němec

Rybářský hospodář ČRS MO Přelouč


Vytisknout tuto stránku