Aktuality


11. 01. 2016

Změny v roce 2016


Zpráva admin
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Výběr změn schválených na Konferenci ČRS MO Přelouč dne 11.4.2015

-Počínaje rokem 2016 se ruší omezení počtu přisvojených ušlechtilých ryb na revírech místního významu (tj. ruší se maximální počet 50 ks ušlechtilých ryb na roční místní povolenku a počet úlovků 25 ks ušlechtilých ryb ročně v revírech Martin, Herout, Houska a Rohlík).

-Zrušení omezení 1 ks dravé ryby během jednoho dne.

/1. V jednom dnu si může osoba provádějící rybolov přisvojit 7 kg ryb, ale nejvýše dvě ryby (kapr, candát, bolen, štika, sumec, amur) nebo jejich kombinace (nerozhoduje počet povolenek). 2. Ulovením a přisvojením si 2 ks ryb (kapr, candát, bolen, štika, sumec, amur) nebo jejich kombinace končí denní lov.- Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém rybářském revíru Labe 27 A – č. 451 730 a Kravín – č. 451 392 MO ČRS Přelouč účinný od 1. ledna 2016./

-Na revírech místního významu nejmenší lovná míra okouna říčního 25 cm, platné od 1. 1. 2016. / Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhovém rybářském revíru Labe 27 A – č. 451 730 a Kravín – č. 451 392 MO ČRS Přelouč účinný od 1. ledna 2016./

-Brigádnická povinnost se nově týká i žen - povinnost 5 hodin, jinak zůstává zachován starý systém plnění pracovní povinnosti (brigád) členů MO. 

-Zvýšení ceny roční Místní povolenky na rok 2016 ve výši:

1 000,- Kč pro dospělé členy,

500,- Kč pro mládež 16-18,studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu a invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu,

300,- Kč pro děti.

-Byl stanoven konec přestupů členů z jiných MO (mimo členů, kteří se přestěhují do místa působnosti MO ČRS Přelouč), možný bude jen příchod nových členů z místa spádových obcí.

 

Jedná se o výběr změn schválených na konferenci.

 

 

 

 Vytisknout tuto stránku