Aktuality


03. 08. 2016

Upozornění pro členy ČRS MO Přelouč


Zpráva Výboru MO Přelouč
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Upozornění pro členy ČRS, z. s, MO Přelouč včetně místních skupin

 Dle usnesení konference zástupců ČRS, z. s, MO Přelouč ze dne 9. 4. 2016 vyplývá členům v produktivním věku (pro upřesnění: kromě dětí do 15 let, důchodců nad 65 let a členů se ZTP 2. a 3. stupeň)  povinnost finančně uhradit brigádnické hodiny počínaje rokem 2017 dle schválené výši:

800 Kč / rok členy MO ČRS včetně MS v produktivním věku

250 Kč / rok pro mládež 16-18 let a ZTP 1. stupeň)

150 Kč / rok pro ženy

 

Dále výbor ČRS, z. s, MO Přelouč upozorňuje, že striktní podmínkou pro vydání povolenky k rybolovu na rok 2017 je uhrazení konferencí schváleného ročního pracovního příspěvku (toto platí u pro krátkodobé, hostovské aj. - na druhu povolenky nezáleží).

Ti členové, kteří nemají stále splněné brigády za minulé roky (za rok 2016, 2015 a později), nemají splněnou podmínku pro vydání jakékoliv povolenky k rybolovu na rok 2017.

Nejzazší možnost si splnit brigádnickou povinnost (i za předešlé nesplněné roky) mají členové do konce měsíce listopadu 2016. Po tomto termínu bude možná pouze úhrada brigádnických hodin za rok 2016 a později ve výši 120 Kč za neodpracovanou hodinu.

Příklad:

Člen MO ČRS Přelouč si přijde v roce 2017 pro novou povolenku k rybolovu a nemá splněné brigády za rok 2016. Podmínkou pro vydání nové povolenky je uhrazení brigády za rok 2016 (1200 Kč = 10 brigádnických hodin) a nově uhrazení brigády za rok 2017 což činí 800 Kč. Z toho vyplývá, že člen zaplatí 2000 Kč před vydáním nové povolenky k rybolovu.

S pozdravem „Petrův zdar“

Výbor ČRS, z. s., MO Přelouč v zastoupení Miroslav Zářecký - jednatel

Usnesení konference ČRS MO Přelouč z 9.4.2016

Upozornění - brigády

Zápis č.4 z Výboru MO Přelouč

 Vytisknout tuto stránku