Aktuality


13. 08. 2016

Buňkov - I. odlov, vysazení do revírů


Zpráva Rybářského hospodáře
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Odlov ryb na plné vodě – chovný rybník Buňkov

Ve středu 10. 8. 2016 proběhl I. odlov na plné vodě rybníka Buňkov, na kterém rybničně hospodaří Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč. Svým pracovním nasazením se odlovu zúčastnili členové rybářského spolku v Přelouči. Za jejich aktivitu patří velký dík. K odlovu se pravidelně zvou funkcionáři ČRS, z.s., MO Přelouč v zastoupení jednatelem p. Zařeckým a předsedou p. Kratochvílem, dále pracovníci územního svazu v Hradci Králové. Jejím rybářský hospodář Východočeského územního svazu, z. s., ČRS p. V. Horák a rybářský technik Východočeského územního svazu, z. s., ČRS p. J. Pohl, aby provedli následnou kontrolní činnost. Po zhodnocení přítomných funkcionářů se dospělo k závěru, že je ryba zdravá, v kondici, v plánované dostatečné velikosti pro nasazení do sportovních rybářských revírů.

Nabízí se základní otázky. Jak se provádí odlov na plné vodě, nebo proč se vůbec provádí odlov ryb v průběhu léta? Letní odlov na plné vodě (prubní odlov) umožňuje odlovit část rybí obsádky, aniž by se musel rybník zcela vypustit.

Pro zdárný průběh odlovu působí řada faktorů:

1) Aktivita a zdržování ryb po celé sledované období v místě odlovu (prubiště). Tomu se docílí dlouhodobým přikrmováním ryb do míst plánovaného odlovu.

2) Prubiště (místo odlovu) musí být od různých překážek (kořeny, kameny) zbavené, aby nedošlo především k potrhání sítě, poranění pracovníků i zlovených ryb. Dále se provádí očista okolí místa odlovu kosením travní vegetace a náletových dřevin pro dobrou přístupnost dopravní techniky a pohyb pracovníků.

3) Další důležitý faktor je průběh počasí. Pro zdárný průběh odlovu ryb je důležité teplotně vyrovnané počasí bez větších povětrnostních vlivů (tj. teplé počasí bez větru).

Postup provedení odlovu ryb:

1) Dokonalé nakrmení prubiště.

2) Zajištění úplného klidu v místě a v okolí odlovného místa (zamezit přístup lidí či přejezdy aut). Během této klidové fáze se připravuje zátahová síť (prubní plot). Skládá se na plato umístěné na lodi. 

Loď je dále vybavena motorem.

Lovící četě jsou uděleny poziční povely.

3) Provede se vlastní zátah. Zátahem se odřízne ryba od zbylé části rybníka přehrazením prubním plotem, který volně klouže do rybníka pohybem lodi vpřed.

 

Rybáři přeloučského spolku využívají pracovníky skokem do vody z důvodu okamžitého přišlápnutí spodní žíně sítě ke dnu.

Poté se prubní plot provázky přitahuje ke břehu rybníka. Jak se síť přitahuje ke břehu, tak pracovníci ve vodě přidržují (kopírují dno rybníka) spodní část plotu a snaží se znemožnit únik ryb přes horní žíň sítě opatřenou plováky.

Po úplném přitáhnutí prubního plotu ke břehu se obě části sítě (spodní i horní žíň) zvednou.

Začíná jadření sítě.

Tím se rozumí směrování ryb do jádra sítě, odkud se poté provede vydávání ryb. Než se ovšem začne ryba vydávat, provede se pruba. 

To znamená, že se zjišťuje průměrná váha odlovených ryb a to spočtením kusů kaprů do předem stanovené váhy 100 kg (1 q).

4) Po zjišťování stavu ryb se provede vydání ryb na dopravní prostředky a slovená ryba se vysazuje do sportovních rybářských revírů.

Foto z celého průběhu odlovu naleznte zde.

Důvody provedení letních odlovů:

1) Zjištění aktuální průměrné kusové hmotnosti ryb. Ta většinou ukáže rybnikáři, zda je například potřeba změnit krmnou dávku.

2) Zjištění zdravotního a kondičního stavu. Zda ryba nevykazuje bakteriální či jiná onemocnění, zda ryba není zasažena kožními parazity apod.

Za celou lovící četu:

Ing. Karel Němec

Rybářský hospodář ČRS, z. s., MO Přelouč

 

Nasazení sportovních rybářských revírů z prubního odlovu rybníka Buňkov ze dne 10. 8. 2016

Průměrná hmotnost nasazených kaprů: 1,5 kg

 

Celkem nasazeno: 1700 kg kaprů

Územní MP revíry:

500 kg Mělice I

RMV:

200 kg Černá II

200 kg Kravín

200 kg Jezero Lohenice

200 kg Komora

200 kg Slavíkovy ostrovy – „malá“

200 kg Slavíkovy ostrovy – „velká“Vytisknout tuto stránku