Bližší podmínky platné na RMV pro rok 2022


Bližší podmínky výkonu rybářského práva.

Platné na mimopstruhovém rybářském revíru Labe 27 A – č. 451 730 a Kravín – č. 451 392

ČRS, z. s., MO Přelouč účinný od 1. ledna 2022.

Upozorňujeme členy ČRS, z. s., MO Přelouč, že členské schůze (volební) jednotlivých místních skupin se budou konat s ohledem na probíhající hygienická a protiepidemiologická opatření nařízená Vládou ČR.

Jakmile budou stanoveny termíny schůzí MS Lázně Bohdaneč, MS Heřmanův Městec a MS Přelouč, budou zavčas znázorněny ve vývěsných skříňkách a na webových stránkách www.rybariprelouc.cz

 

Na revíru platí veškerá ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud není v těchto bližších podmínkách uvedeno jinak.

 

Do revíru Labe 27 A – 451 730 patří:

Písník Mělice II                                 Lohenice u Přelouče                      9,4 ha

Písník Černá – malý                          Černá u Bohdanče                         4,2 ha

Rybník Bašta                                    Lázně Bohdaneč                            1,5 ha

Rybník Řehák                                    Choltice                                       0,6 ha

Herout(Houska, Rohlík)                    Heřmanův Městec                          2,0 ha

Jezero Lohenice                               Lohenice u Přelouče                        4,3 ha

Komora                                          Lohenice u Přelouče                         6,0 ha

Slavíkovy ostrovy                            Přelouč                                           4,5 ha

Martin                                            Heřmanův Městec                            1,3 ha

Čepkovo jezírko                              Mělice                                             0,6 ha

Tátův rybník                                   Heřmanův Městec                            0,6 ha

rybník Horní                                    Kostelec u Heřmanova Městce          0,5 ha

Rybníky Louž (Živanice), Husánek (Semín), Průhony hor. (H. Městec) jsou rybářské revíry vyhrazené pro dětské rybářské kroužky!

 

Do revíru Kravín – 451 392 patří:

Kravín                                                  Lázně Bohdaneč                              0,5 ha

 

Na těchto revírech platí pouze povolenky vydané MO ČRS, z. s., Přelouč.

 

  1. V jednom dnu si může osoba provádějící rybolov přisvojit 7 kg ryb, ale nejvýše dvě ryby (kapr, candát, bolen, štika, sumec, amur) nebo jejich kombinace (nerozhoduje počet povolenek).
  2. Ulovením a přisvojením si 2 ks ryb (kapr, candát, bolen, štika, sumec, amur) nebo jejich kombinace končí denní lov.
  3. Na rybníku Táta platí zákaz přikrmování (vnadění), tím se myslí také používání krmítek na udici
  4. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb: revír Labe 27 A – č. 451 730 a revír Kravín – č. 451 392

 

Kapr obecný                      40-65 cm              Pstruh potoční                   30 cm

Lín obecný                         30 cm                   Siven americký                 25 cm

Amur bílý                           60 cm                   Pstruh duhový                  25 cm

Candát obecný                  45 cm                   Bolen dravý                        40 cm

Štika obecná                     60 cm                   Sumec velký                      70 cm

Úhoř říční                          50 cm                                                                  

Na písníkách Mělice II a Černá - malý je amur celoročně hájen.

5.   Na revírech Martin, Herout, Houska a Rohlík je nejmenší lovná míra všech druhů lososovitých ryb 30 cm.

Na revírech je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

Na písníku Černá – malý platí zákaz rybolovu podél plotu novostaveb – označené informačními tabulemi.

6. Osoba provádějící rybolov musí mít při lovu u sebe vyprošťovač háčků, míru na zjištění délky ryb, podběrák, tužku a podložku pod rybu.

7. Osoba provádějící rybolov je povinna při manipulaci s rybou na břehu používat podložku pod rybu, pokud by ryba při manipulaci přišla do kontaktu se zemí (i v podběráku).

8. Před zahájením lovu ryb na revíru zapsat nesmazatelným způsobem do Záznamu o docházce k vodě a přehledu o úlovcích datum lovu a název revíru, při ponechání si úlovku pak počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

9. Na požádání rybářské stráže je lovící povinen předložit ke kontrole státní rybářský lístek, členskou legitimaci a všechny vydané povolenky.

10. Zákaz lovu ryb z jakýchkoliv plavidel na celém revíru.

11. Je zakázáno zavážení nástrah a návnad jakýmkoliv způsobem nebo jinou osobou a na takovém místě provádět rybolov.

12. Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná a lovná místa se zakazuje. Na označeném krmném místě je zákaz rybolovu.

13. Pokud je lovné místo znečištěno odpadky, je povinnost lovícího před zahájením lovu provést úklid.

14. Zakazuje se používání haltýřů nebo společných vezírků.

15. Uchovávání živých ulovených ryb je povoleno do konce denní doby lovu.

16. Osoba provádějící rybolov musí být u prutů přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.

17. Místa k lovu nesmí být v žádném případě vyhrazována.

18. Platí zákaz ježdění motorovými vozidly kolem vody.

19. Parkování motorových vozidel je možné jen v souladu s vyhláškou o silničním provozu.

20. Povinností držitele povolenky je umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do evidence docházky a úlovků v povolence k lovu.

Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci duben - září                                 4 - 24 hod.

b) v měsíci říjen - březen                               5 - 22 hod.         

 

KONTAKTY

Kontakty na hlavní funkcionáře ČRS, z. s., MO Přelouč jsou také znázorněny na webových stránkách: www.rybariprelouc.cz

Předseda ČRS, z. s.,MO Přelouč                                               775 262 402

Jednatel ČRS, z. s.,MO Přelouč                                                 775 163 834

Rybářský hospodář ČRS, z. s.,MO Přelouč                                 775 163 836

Předseda Dozorčí komise ČRS, z. s.,MO Přelouč                         723 163 054

 

 

 

 Vytisknout tuto stránku