Pracovní povinnost


Dle usnesení konference delegátů ČRS, z. s., MO Přelouč ze dne 9. 4. 2016 vyplývá povinnost každého člena MO (s výjimkou ZTP II. a III. stupně, starších členů nad 65 let a dětí do 15 let) při koupi povolenky na příslušný rok, splnit si svůj pracovní roční příspěvek (ve smyslu § 3 odstavce 4, písm. c) pouze způsobem finančního plnění ve výši:

800 Kč/rok pro členy MO v produktivním věku,

250 Kč/rok pro mládež 16-18 let a ZTP I. stupně,

400 Kč/rok pro ženy

 

 

 

 Vytisknout tuto stránku