Ceny poplatků při ztrátě nebo odcizenírybářských dokladů


Při ztrátě rybářských dokladů musí držitel tuto skutečnost neprodleně hlásit výboru MO ČRS jejiž je členem.

Za vystavení duplikátu je účtován poplatek:

Členský průkaz:  bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) za vydání duplikátu se platí manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. Do nové členské legitimace se členská známka za rok, v němž došlo ke ztrátě nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V místě pro vylepení členských známek se označí příslušný rok a provede zápis "zaplaceno" - nová známka na příslušný rok se znovu neplatí.

Povolenka k rybolovu:  při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za plnou hodnotu podle druhu povolenky, při odcizení (krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu povolenky.

 

Ztrátu nebo odcizení Rybářského lístku řeší příslušný Městský úřad, u kterého byl Rybářský lístek vydán.

Rybářský lístek:  duplikát rybářského lístku nelze vydat na základě znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou uvedeny v položce 14 pouze částky za vydání rybářského lístku, nikoli za duplikát, který zde není vůbec uveden. I na základě sdělení správních orgánů nelze duplikát vydat a žadatel si musí zažádat o nový. Nová platnost běží ode dne vydání, nebo dle přání žadatele, nikoli však zpětně.


Vytisknout tuto stránku