Jak se stát členem ČRS


Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

1. Navštívit místní organizaci (MO) ČRS.

2. Podat MO přihlášku za člena. Přihláška ke stažení

3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Testy rybářských znalostí.

4. Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

a) Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

Podmínky vydání rybářského lístku.

b) Členská legitimace - MO Přelouč - při jejím vydání  uhradí žadatel jednorázový vstupní  příspěvek ve výši 1 500,- Kč. (vyjímka děti do 15 let)

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá formou kroužků mládeže při MO a DDM, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

5) Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Dobře zpracovaný postup ...Začínáme rybařit... naleznete níže: 

1. ÚVOD

2. Jak se stát členem ČRS

3. Celoživotní rybářský lístek

4. Rozdělení revírů

5. Povinná výbava

6. Podmínky pro ponechání ryb

7. Povolené metody lovu 

8. Rybářská stráž 

9. Zakázána místa lovu a metody lovu

10. Přítomnost u prutů

11. Lov z loděk

12. Vyplnění sumáře úlovků a docházek

 

 

Vyplnění sumáře úlovků a docházekVytisknout tuto stránku