Vyplnění evidence docházky a úlovků


Platí i pro místní povolenky.

Před odevzdáním nutno proškrtnout řádek za posledním zápisem. Není nutné proškrtávat řádky jednotlivě, to platí i při dalším proškrtávání.

 

Zapsat revíry, celkový počet ryb daného druhu a jejich celkovou váhu z jednotlivých revírů. / součty z druhé stany / Proškrtnout řádek za posledním zápisem. Je nutné zapsat i revír, kde nebyla přivlastněna, zapsána ryba.  Pro pozdější doplnění počtu docházek. Do spodního řádku CELKEM sečíst počty jednotlivých druhů ryb a jejich celkové váhy ze všech revírů. / shora -  dolu /. V případě, že není zapsaná ryba uvedena v horním řádku / výpisu druhů /, zapíšou se součty do kolonky 25-ostatní, celkový počet ryb a jejich celková váha bez ohledu na druh. V případě, že rybář navštívil více revírů něž je počet řádků pro zápis, je nutné si vyzvednout v kanceláři, nebo stáhnout z internetu další Oddíl II povolenky k lovu.

Sečíst celkový počet ryb, jejich váhy a počet docházek z jednotlivých revírů. / zleva - doprava, počet docházek z druhé strany / Ve spodním řádku CELKEM sečíst počet ryb, jejich váhu a počet docházek. / shora dolů / V případě, že na zapsaném revíru nebyla přivlastněna, zapsána žádná ryba, je nutné zapsat revír a zapsat počet docházek. Kontrolu lze provést sečtením spodního řádku CELKEM. / zleva doprava / Proškrtnout prázdná pole. 

Platí i pro místní povolenky.

 

 

 

 

 Vytisknout tuto stránku